Köla

Old Swedish Dictionary - köla

Meaning of Old Swedish word "köla" (or køla) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

köla (køla)
göra kall, kyla, af kyla. swa som starkt wädhir ok stormade stötte ok mödhe mannin aldra wäghna ok köle (infrigidat) han Bir 1: 276. lactuca skal man ätha tha mykin hiti är for ty hon kölär mannen LB 7: 4. ib 68 o. s. v. 8: 52. dogher hon (örten) sudhin mz rägnwant. .. oc sua köldh ib 5: 80. - förkyla. ath maghen är kaller och kölder LB 7: 74. Jfr forköla.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so köla may have also been written as køla

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚯᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back