Kolare

Old Swedish Dictionary - kolare

Meaning of Old Swedish word "kolare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kolare
kolare. SD 5: 637 (1347), 638. Bir 2: 161, 162. DD 1: 168 (1499, gammal afskr.). BSH 5: 512 (1512, nyare afskr.).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kolara dräner
  • kolare- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᛚᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back