Kolna

Old Swedish Dictionary - kolna

Meaning of Old Swedish word "kolna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kolna
kallna, slockna. eg. coh bildl. alle mins sons limi harandho ok kolnahdo j dödhenom KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 268. ib 85, 2: 244, 266 ; 4: 135, 148. Lg 3: 517. fothen kwlner LB 3: 83. " för än han !UDDA_TECKEN? likamen) ware alstingx kolnadher" KL 317. then man som kolnahde j allom limom KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 36. kolnadhe mannin aff räDDogha ib 2: 287. " smidhin glödgar the thing som slionadh oc kolnadh äru" ib 4: 99. ib 3: 173. hänna hiärta kolnade ok sloknade j thinne thiänist ib 1: 105. " huru thera hiärta kolnar swa" ib 149. skörlifnadhz luste kolnahde i hanom KL 210. " manKLemming. 1860.">Gra manna kärlekir är kolnadhir" KLemming. 1860.">Gr 301. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 314, 2: 33, 59, 3: 64. Su 260, 381. " thänne gudelike kärleken haffuer swa kolnat i mangha manna hiärta" ib 2. han. .. kolna allir i gudz kärlek KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 52. ib 1: 394, 2: 113. al thin makt skal kolna oc forgaa ib 37. " togh han nokot litit. .. kolna i sine gudhelikheet" KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 177. innan thäs at han sva kolnade i gudhlikom kärlek ib. hon (själen) kolna af wrangom lusta (d. v. s. den onda lustans eld dämpas i henne) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 371. iak slionahde och kolnadhe aff bönanna och taranna hita KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 231.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • kulna Lg 3: 517.
  • kwlna: -er LB 3: 83.
  • kolna ater ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᛚᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back