Kölnare

Old Swedish Dictionary - kölnare

Meaning of Old Swedish word "kölnare" (or kølnare) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kölnare (kølnare)
mältare, malttorkare? ss tillnamn. per iohannes kölnärä, ciuem aboensem Svartb 150 (1374). STb 2: 421, 441 (1490).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kölnare may have also been written as kølnare

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kölnere.
  • kälnärä. kiölnare Tunberg, Sv. medeltidsreg. 28 (1434)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚯᛚᚿᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back