Kompani

Old Swedish Dictionary - kompani

Meaning of Old Swedish word "kompani" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kompani
samfund, förbund, skara. "alt konung artws komparni" Fr 553. thz komparni af thz sihwalfua bordh ib 1233. ib 19, 1625, 1795. " aff hertugh Fräderikx komparni" ib 1583. matius ketilmundaSOn ok hans kompani TSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1652. rytzanne kompani ib 1586. ib 3797. - skrå. huilkin skomakare SOm hafwer giorth lyka ok räth här j kompanino SO 17. ib 5, 6, 13, 23 o. s. v. j alla embetez kompani ok sellscapp ib 77. " vidher eth pundh wax i kompanith (vid bot af ett pund vax till skråeTS kassa) ib 16. äpther ath han kompani wan (vann ledamoTSkap el. upptogs i skrået) ib. 17. nar han haffuer wnnith sigh i companith" ib 62. ib 61, 66. TS 26. JFr skomakar-, smidha-kompani. - festligt samqväm inom ett skrå. tha kompani drix SO 26. ib 27. nar SOm brödrana holda theras kompanj ok theras retta gildes dryck ib 205.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • komparni Fr 19, 553, 1233, 1625, 1795.
 • compnij SO 101.
 • koppani ib 77 ),
 • kompanis brodhir
 • companijs- )
 • kompanis budh
 • companijs- )
 • kompanis mässa
 • companijs messa )
 • kompanis rätter
 • companijs reth )
 • kompanis skra
 • compani skra )
 • kompanis systir
 • companijs- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᛘᛕᛆᚿᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
TS
Timmermäns Skrå af 1454. I Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back