Kon

Old Swedish Dictionary - kon

Meaning of Old Swedish word "kon" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kon Old Swedish word can mean:

kon
MB 1: 58. alzsköna (sammanblandning med kyn (kön) ib 372 ),
kon
1) allsköns, allt slags, alla slagas, allahanda. han lät. .. alscona Biläte lee Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 101. ib 107. MB 1: 58, 372. lydha modhir abbatisse jalzchona thingom VKR 22. ib 23, 48, 54.
kon
2) något slags. öghano wtan swedha oc alzkona skadha Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 269.
kon
3) allt möjligt. öpnaþes iorþen ok SuaBildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgh alskuna Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 495. - alzkons (KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3540. alskons. alzskons. all scons Bil 413 ),
kon
1) allsköns, allt slags, alla slags, allahanda. hötte han mannom ok alskons grynum diurom Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu175. ib 102. Bil 413. Bo 104. VKR 6. Fr 2842, 3001. KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2, 2: 3540.
kon
2) något slags. vtan alzkons smittilse Bir 2: 267.
kon
3) allt möjligt. hawir. .. alskons hundradha falt Bo 117. - annaKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKons (annar skons), ett annat slags. Bil 114. - enskona, ett slags. enskona orMBer är then, ter stander op rätter MB 1: 160. ib 168, 209, (Cod. B) 487. - enskons, d. s. aff enskons skalfiskom MB 1: (Cod. B) 487. Bil 109. - hvatskona (hwaskona), hvilken hälst. alskona Frihether som them aff konungom hertogom eller hwaskona (quoscunque) höffdingom. .. vnt oc giffuen ära SD 3: 415. - hvatskons (hwatzskons Su 77 ),
kon
1) hvad slags än. j huatskons hlezt nödh the stadde äru Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 574.
kon
2) hvilket som hälst slags, något som hälst slags. aldregh kan oc nakor sötasta röst äldher lywdh aff hwatzskons lekara anBodh. .. swa mykyt lina äldher blidhka wngha älskarans öron, som thz lywdh. .. som wth gaar aff mino nampne Su 77. - margskona, många slags, mångfaldig. aff margskona krankdom Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 332. - mangskona (manzskona Su 276. mångskina (sammanblandning med kyn) KS 17 (45, 19)), många slags, mångfaldig. Bir 4: 54, 56, 59. Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 67. " mäKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK her innan manzskona gudz skipan" Su 276. " äru dyghde månge ok mångskina" KS 17 (45, 19). - mangskons (mangskungx), månget slags. mangskungx (Cod. A marghskyns 35) creatura MB 1: (Cod. B) 530. - nakorskona (naghorskona MB 2: 59 ), något slags. MB 2: 59. - nakorskons (nokor skons), d. s. Bil 84. - tväskona (tuäskuna KS 79 (195, 87)), två slags, af två slag, tvåfaldig. hafwir min herra twäskona rät til himerikis Bil 786. Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 447. pors är twäskona LB 4: 353. " nu är tön wärn tuäskuna" KS 79 (195, 87). - tvåskons, d. s. MB 1: (Cod. B) 489. thräskona, tre slags, af tre slag. hwlyrth hon är thräskona LB 3: 118. - thäskona (thäskyna (sammanblandnig med kyn)), sådan. mz thälskyna krpat MB 1: 90. - thäskons (thäskuns), d. s. thäskuns nödh Bil 543.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • alzchona VKR 22, 23.
  • alscona Bu 101.
  • alskonna ib 107. alskuna L.; Bu 495.
  • alzkonas

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back