Kön

Old Swedish Dictionary - kön

Meaning of Old Swedish word "kön" (or køn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kön Old Swedish word can mean:

kön (køn)
1) kunnig, skicklig, klok. " en köön gerningis man" MB 1: 31. " är gudh Aldra könaster" ib. " hebreiska konor äre könare (Cod. A klokare 276) än nakra andra quinnor ib (Cod. B) 552. israels folk war Aldra könast til Alzskona gärning" MB 1: 275. ib 3. " then kyn är til godha rådha (som kan hitta på goda råd)" Frorna utmäRKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 5 (12, 6).
kön (køn)
2) skicklig till strid, stridsduglig, tapper, modig (jFr Mnt. kone). wilioght folk ok lytit, thet want ok könt är i stridh ok bardagha Frorna utmäRKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 80 (197, 87). " han wardh then könaste iak hafwer aff hört" Al 457. " tiwghu riddara godh ok kön ib 5083. waro hertogans men swa köne" RK 1: 2262. ib 2: 875, 4963, 5632, 9087, s. 333. Va 31, 44. - djärf. iach wil besee om nokor är her swa kön (kone), ther henne wil brennä til orättä for awndh skuld Va 9. JFr fulkön.
kön (køn)
3) höfvisk? Vacker, intagande? fan ther qwinnor faghra ok sköna mykith raska ok mykith köna Al 5604. " medh sin egen drotning kööna" Fr (Cod. F) 3135.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kön may have also been written as køn

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • köön.
  • kyn KS 5 (12, 6)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚯᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
➞ See all works cited in the dictionary

Back