Konsteliker

Old Swedish Dictionary - konsteliker

Meaning of Old Swedish word "konsteliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

konsteliker Old Swedish word can mean:

konsteliker
1) skicklig, sinnrik. " loot them hänta. .. ther slöghe waro oc konstelik" Al 9075. " bödh han thaghar göra sik en waghn mz konstelik bragdh" ib 9077. ib 4608. " mz konstelik sin" ib 9108. " är ödhmyuktin konstelik" MP 2: 103.
konsteliker
2) som röjer kunskap el. skicklighet. kant thu stundom nokot thz som konstelikit är bätir än somlike andre Lgren. 1866.">Ber 258.
konsteliker
3) konstmässig, lärd. " wpfinner. .. inbundna konsterlika predikan" Su 228.
konsteliker
4) konstmässigt arbetad? j. .. Alla handa konsteligom haaffwom MB 2: 173. " mz androm konstelighom smörilsom" ib 182. mz. .. Alskons könsteligom hedhen stykkiom Lg 3: 524. nidherslogh. .. Allan konstelighin skrudh som dawid oc sAlomon haffdho leefft j teMPlet MB 2: 219. ib 223, 275, 276. Lg 3: 548, 549, 550 (på de anförda ställena står dock trol. konsteligom o. s. v. för kosteligom o. s. v. att hänföra till kosteliker, dyrbar, präktig).
konsteliker
5) högtidlig? tillredde han könsteligasta processionem (cum solemni processione) Lg 3: 569. kösteliga priuiLga ib 562. " könsteligin ledha breff ib (uppenbarlegen står dock äfven här könsteligasta o. s. v. för kösteligasta o. s. v. att hänföra till kosteliker i betydelsen: högtidlig). "

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • konsterliker.
  • konsteligh. könstelig. n. konstelikit Ber 258.
  • könsteligit Lg 3: 550.
  • konstelighin MB 2: 219. n. pl. könsteligin Lg 3: 562 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚿᛋᛏᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back