Konstogher

Old Swedish Dictionary - konstogher

Meaning of Old Swedish word "konstogher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

konstogher Old Swedish word can mean:

konstogher
1) kunnig, skicklig. " mykit konSToghir j STriidh" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 865. Al 9954. " han var mykyt konSToghir at skiuta" Gr 263. " ey waro män taghir swa konSToge (Cod. A: köne 3) til skip oc at göa dromunda oc sigla" MB 1: (Cod. B) 527. " een dyyr läkirska mykyt conSTogh oc wiis" ST 447. ib 526. Gren. 1866.">Ber 261. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 503, 565.
konstogher
2) konSTmässig, konSTrik. " sath hon widh konSTogha gerning" VKR v. then mäSTare. .. som gör wäl konSToga (Cod. A wäl oc koSTelika 75) gärning MB 1: (Cod. B) 534. swa offta. .. thu seer nakor konSTogh (för koSTogh?) ällir priselikin thing oc fagher, swasom faGran oc loSTelikan skog ällir heed, nakra ängh fulla mz fägherSTa blomom Su 342. konSTrikt sammanfogad, klyftig. j AlzwAldogx öron lydher sötelikare huar en gudhelikin tanke oc hiärtans länktan än dyr ällir konSTogh ordh, fframfördh wtan aatwakt Su 332.
konstogher
3) konSTig, svår. " swa är oc äwerdelika hanom enkte omöghelikit, enkte konSTokt ällir wansamlikit" S u 269.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • konstigh Al 9954.
  • könstogher: -ogha Lg 3: 565.
  • konstokt Su 269 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚿᛋᛏᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back