Köpe

Old Swedish Dictionary - köpe

Meaning of Old Swedish word "köpe" (or køpe) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

köpe Old Swedish word can mean:

köpe (køpe)
L.
köpe (køpe)
1) köpare. " tala köpin ti vinanna sina" SR 1.
köpe (køpe)
2) köpvitne. " presentibus testibus veredicis. .. qui fuerunt in predicta empicone festæ et kkøpæ" SD 2: 442 (1305). " presentibus festum et køpum" ib. " discreti viri dicti fastær et cøpær" ib 4: 558 (1337).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so köpe may have also been written as køpe

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚯᛕᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back