Köpunger

Old Swedish Dictionary - köpunger

Meaning of Old Swedish word "köpunger" (or køpunger) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

köpunger (køpunger)
L. saluplats, handelsplats, stad, köping. i ortnamn. in noRKøponge SD 1: 620 (1283). nyköpungs hwss RK 1: 541. j jöneköpung ib 3226.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so köpunger may have also been written as køpunger

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • köponger )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚯᛕᚢᚿᚵᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back