Kora

Old Swedish Dictionary - kora

Meaning of Old Swedish word "kora" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kora
kora, välja. " een boren konung är bätra ffor wist en een korad medh arga listh" MD (S) 215. tha han war saa erliga koreth RK 2: 138. konung erik. .. som wy haffuom alle hyllath och korath ib 5511. haffua swa endrectelige keesth koredh ok hylledh ider FH 7: 58 (1504). " kesthe the ok korade VI friborne men ok VI bönder aff sama lagsagw som vpnempde ok ladhe i walet tesse epterscreffne III gode men" ib 70 (1506). " kaaradhe honom sik til koningh" SD 5: 9 (öfvers. fr. sl. af 1400-talet). ib 208. " huilke the hafua til drotzzsta korat" RK 2: 1824. haffue. .. keesth och koredh ider for rikesens herre och höffetzman FH 7: 58 (1504). FM 162 (1504) , 163. Jfr utkora, äfvensom kesa, kiusa.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • kaara: -adhe SD 5: 9 (öfvers. fr. sl. af 1400-talet); -ade ib 208.
  • -adhe ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back