Korelband

Old Swedish Dictionary - korelband

Meaning of Old Swedish word "korelband" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

korelband
= korela band. item gifwe wi wår k. som karl karlson. .. wårt kårlband, som äro på nagra hwita rafstenar agerbring Saml 3: 259 (1470, avskr.). ATb 2: 38 (1474).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚱᚽᛚᛒᛆᚿᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Saml
Samlaren. Tidskrift utgifven af Svenska Literatursällskapets arbetsutskott. 1880 o. följ.
➞ See all works cited in the dictionary

Back