Korra

Old Swedish Dictionary - korra

Meaning of Old Swedish word "korra" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

korra
1) knorra, knota JMPs 511. en annar ilzoffuller genstridare korrar j moth thätta bröderskap ib 514. 2) millra, sorla. synes haffwith standa stilla j haMPenne oc kora j the, thet merker ädher PMSkr 294. - Jfr mot-, motekorra.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -ar )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚱᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back