Korsfästa

Old Swedish Dictionary - korsfästa

Meaning of Old Swedish word "korsfästa" (or korsfæsta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

korsfästa (korsfæsta)
korsfästa. " then stadhin a korseno hwar hans fötir skullo korsfästas" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 271. " iuþa drapo han ok corsfästo" Lg.">Bu 138. corsfästo han: þy at han prdicaþe corsfästan guþ ib 200. ib 207. Lg.">Bil 80, 106, 368. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 81, 171. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 91. MP 2: 16, 17, 19. Lg 96. " scalt thu vita. .. thic skula vara döthan värlinne oc allom hänna gärningom. oc vara korsfästan värlinne" KL 255.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so korsfästa may have also been written as korsfæsta

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚱᛋᚠᛅᛋᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back