Köva

Old Swedish Dictionary - köva

Meaning of Old Swedish word "köva" (or køva) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

köva Old Swedish word can mean:

köva (køva)
1) nedtrycka, nedpressa. tå then röken och dambitt haffwer sså lenge gångitt op och kan ey alstinges komma vtt, thå köffwes han och wender sigh, gångendes åther nider igen PMskr 603 (avskr.). ib 604 (avskr.).
köva (køva)
2) kräva. " adf ängelnom them onda. .. köffdhir, opgaff han sin anda" SpV 78. - undertrycka. siälff människionna skälikhet wndhirgiffwin köthino, köffdho, kötino, kastadh j pinona ib 368. - Jfr nidherköva.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so köva may have also been written as køva

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • köffwa.
  • -dhe.
  • -dher )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚯᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back