Kraghi

Old Swedish Dictionary - kraghi

Meaning of Old Swedish word "kraghi" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kraghi
1) lhals. - kräa. kenner wm kraghen är tombir STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 257. 2) halsen skyddande betäckning, krage, ofta ss del av ruSTning. JTb 19 (1459). " skattade hinrik biörson oc esbiörn skaugh een lärath een sköl een kraga for xx öre" ATb 1: 208 (1465). ib 355 (1471) , 3: 131 (1502). STb 1: 295 (1481). - Jfr panzara-, trölo-kraghi.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kragi.
  • kragha HLG 1: 86 (1486). obl. kraffwa JTb 19 (1439) ),
  • *kragha kapa
  • kraga- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛆᚵᚼᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back