Krampa

Old Swedish Dictionary - krampa

Meaning of Old Swedish word "krampa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

krampa
krampa. SSkb 39 (1502). " för iärn och krampar til bälghaxlana HLG 2: 31 (1512). jon fimbo iiij mark för lenker och för kramper Stock Sb 76 (1518). "ib 159 160, 163 (1520).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kramppor HLG 2: 69 (1520). kramp[p)er Skotteb 414 (1467-68, Kämn) o. s. v. (kan även föras till krampe)),.
  • *krampe (pl. -ar (SSkb 34 (1502): HLG 2: 31 (1512)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛆᛘᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
SSkb
Stockholms Stads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb
➞ See all works cited in the dictionary

Back