Krankliker

Old Swedish Dictionary - krankliker

Meaning of Old Swedish word "krankliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

krankliker Old Swedish word can mean:

krankliker
1) svag. " for thy at mennisko natur kranklighin är" VKR 4: Bir 4: 94.
krankliker
2) svag til helsan, krank, sjuklig, sjuk. tz barn tha födis tz vardher. .. kranckeligit aff sigh LB 7: 92. niels rawalson är nw ganzke kranckelig BSH 5: 37 (1505). hade jach ecke warith krenckelig i mith bristh ib 625 (1520).
krankliker
3) ond. krankelikt kiiff MD 30.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • krankeliker.
  • kranckelig. krenckelig. kranglikin Bir 4: 91. krangklighin. n. krankelikt. krancheligit),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛆᚿᚴᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back