Krapta

Old Swedish Dictionary - krapta

Meaning of Old Swedish word "krapta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

krapta
stärka, göra kraftig. tha kom vppa henne oc jhenne,en kraptande oc ginom gangande dygd Hel män 261. - refl.kraptas, 2) stärkas, bia kraftig.. .. ath al bebinningh mellan tenna tw riken tha skal ythermera krattas, stadfestas ochfulbordas Rydberg Tr 3: 188 (1441).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • krafta )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛆᛕᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
➞ See all works cited in the dictionary

Back