Kräsa

Old Swedish Dictionary - kräsa

Meaning of Old Swedish word "kräsa" (or kræsa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kräsa (kræsa)
förpläga. " hon aat till at bärgha lifwit ok ey till at kräsa kroppin" Lg 3: 513. offmykyt kräster Lgren. 1875.">LfK 82. Jfr käsa.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kräsa may have also been written as kræsa

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -ter )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛅᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back