Kravel

Old Swedish Dictionary - kravel

Meaning of Old Swedish word "kravel" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kravel
ett slags fartyg af lång och smal form. her steen hadhe stora kraffuela tree RK 3: 3487. " paa een kraffweel waare skärpentymer meer än c try" ib 3492. " han hadhe een kraffweel som heeth gripundh. .. paa honum var vc [500] skerpentiner oc än meer" ib 3197. " nils bosons folch lopo in i kalmara svndh medh hans kraffuel" BSH 5: 120 (1506). sidan kom kraffuchen paa en sten och fick ther eth stort holl och dreff sidan til sjös, och sank medh byssor och värio ib. " her niels bossons krafell ligger senkth i swndith" FM 286 (1506). " kom her nw i tiisdagx skepper tothe met en krafftell aff lybecke ib. ib 273 (1506). "

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kraffell.
  • kraffweel.
  • kraffuela RK 3: 3487.
  • krawele FM 273 (1506) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛆᚠᚽᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back