Kreare

Old Swedish Dictionary - kreare

Meaning of Old Swedish word "kreare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kreare
ett slags mindre fartyg. v oc xl holka oc creara RK 2: 8803. II kongens skep en kreijere och en jagt FH 7: 76 (1507). F M 462 (1510).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kredijere.
  • kregere FM 462 (1510) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᚽᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back