Kriare

Old Swedish Dictionary - kriare

Meaning of Old Swedish word "kriare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kriare
utropare, härold. " sände han nakra sua som kreara (i samma betydelse ropara strax efteråt) ropande ok sighiande" Bir 3: 94. sagdhe sinom kriara (præconi) ib 2: 125. ib 3: 470. han (Johannes är. .. gudz sons kreyiare Bo 82.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kreare: -a Bir 3: 94, 470. kreyiare),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛁᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back