Krigh

Old Swedish Dictionary - krigh

Meaning of Old Swedish word "krigh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

krigh Old Swedish word can mean:

krigh
1) ansträngning, bemödande, motstånd tha vildo rytzane ä halla sith krii RK 1: 1556.
krigh
2) strid, krig. " wthan kry och swärdh slagh" SD 5: 9 (öfvers. fr. sl. af 1400talet). med oppinbarth kry och örlögh ib 211 (öfvers. fr. sl. aff 1400-talet). i thet kryg och örlug, som skede pa brwnkebärg BSH 4: 231 (1497). " wij äre kompne till kriigh oc örligh medh koningh hans" ib 302 (1502). blodzw wtgytillse, kri och örlog ib 5: 73 (1505?). " then tiid hans konunglige maiestat kry oc örlig förde och hade medh korsherrene i prytzen" FH 1: 120 (1493, gammal afskr.). med krigh och öligh (för örligh) HSH 22: 14 (1492?). " twyngde honwm örligh oc mykith kry" MD 440. " wexste ther aff stortt krij oc mord" RK 3: (sista forts.) 5914. " i krij och örlig fwlwell tröst" ib 4442. ib 4590, 1: (Yngre red. af LRK) s. 262, 269. Di 9.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kriigh BSH 4: 302 (1502).
  • kryg ib 231 (1497).
  • vanl.
  • kri. krii. krij. kry),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛁᚵᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back