Kring

Old Swedish Dictionary - kring

Meaning of Old Swedish word "kring" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kring Old Swedish word can mean:

kring
omkring. "gangandes kringh kyAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKiona" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 427.
kring
1) omkring, rundt omkring. gingo kring vm romara Borgh Bu 9. sa. .. siu ängla STanda cringh vm smaSuenen ib 526. " han skickade sin här i iij parte kringom slottit" Allius. 1850--54.">Di 201. " sätia kring om thik Alskons godha gerninga blomSTer" Bo 147. ib 172. MB 1: 62, 158. STundom förekommande föAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 90, 342, 4: 11, 84, 85, 87. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 91. STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 246. Allius. 1850--54.">Di 187. " läth väspacianus byggia krink om Allan STadhin" ST 363. - STäldt efter det beroende ordet. som Alla wäghna Boo oss kring om MB 2: 218.
kring
2) omkring, omkring öfver el. i. letto äpte klädhomen hans som kaSTadh varo kring vm husit (sparsim in domo projecti fuerant) Bo 194. " likir them madk som liggir j äpleno hulkin som förST äptir äpilsins kärna. .. . ok gar kring vm (pergavatur) Alt äptit" STundom förekommande föAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 37. " jak siälffwir skAl lägghia kringon (circa) hanom (vingården) götzsena oc fitman" ib 4: 5. " riSThe the BolSTern vp ok !SYNS_DÅLIGT? fiärdherne flygha kringhom Allan gaardhen" BSH 3: 293 (1470). " Alt mit goz. .. som. .. är III STenger ena hAlffua Alin mindre kringom Allan byen" FH 2: 70 (1430). " thz rycthe som nw gor kring om landet" ib 1: 66 (1490-tAlet). kringom rikit Alla STadhe Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4094. Ansg 245.
kring
3) med afseende på. o huat wndherliken är kring om os (circa nos) thin mildhetz wärdeghet Su 172. B) adv. rundt omkring. bärghin ära Alt kringom brant Al 4037. - Jfr um kring.

Part of speech: pp

Grammatical aspect: prep.

Alternative forms or notes:
  • kring ivir ,
  • kring um

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back