Kringla

Old Swedish Dictionary - kringla

Meaning of Old Swedish word "kringla" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kringla Old Swedish word can mean:

kringla
1) ring, krets. " the aar thär owir äru them räkna i tesse kringlo (ɔ: en figur i hskr.) byriandis opp!SYNS_DÅLIGT? widh orsit" SvB VIII. - rund skiva, trissa. j thet SToa twärholith skwla swarffwas twa kringlor aff bosbon STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 508. 2) kringla, ett mer el. lmindre ringformigt bakerk. bödhz baarana vijdh hwrs theris vj marck ath forbetra theris brödh och kringlar j vychten STb 3: 145 (1494). " item ij ortugh y kÿnghrar. item j ortugh j huetbrödh HLG 2: 38 (1513). "
kringla
3) sammanvriden ring av baST el. lin. el. dyl. ss måttbeSTämning !UDDA_TECKEN? mark bärnd för ij krynglor ftrat Skotteb 452 (1471_72, Kämn). i 454, 461 (d:o). vij örtoger fore ena kringla baSTha taath ib 470 (1472 -73, Kämn). SSkb 37 (1502). - Jfr koparkringla.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kryngla.
  • kringlor.
  • kringlar STb 3: 145 (1494). kryngeler SSkb 1: 37 (1502). klÿnghrar HLG 2: 38 (1513). klingher Skotteb 461 (1471_72, Kämn)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛁᚿᚵᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
SSkb
Stockholms Stads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb
➞ See all works cited in the dictionary

Back