Krökia

Old Swedish Dictionary - krökia

Meaning of Old Swedish word "krökia" (or krøkia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

krökia Old Swedish word can mean:

krökia (krøkia)
1) kröka, böja. " ängin forma han (ɔ: min arm) krökia (incurvare) ällir böghia tha han är vt räktir" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 11. ib 3: 380. " naar armin krökis" GO 683. thu. .. kröker thina näsar STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 141. " thän krokis arla som GOdher kroker skal wardha" GO 179.
krökia (krøkia)
2) kröka, gå i krok. rymde diäwlen räddar ok crökte vm cring corset STenogha STigha ok þranga Bu 498. " krökte diefwllin af wäghenom" ST 117.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so krökia may have also been written as krøkia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • krokia: krokis GO 179.
  • -ir , te),
  • krökia sik nidher , böja sig ned. the krökia sik nidhir KL 380. Jfr nidher krökia. - Jfr in-, ut-krökia, samt iärnkrökter.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᚯᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back