Krökla

Old Swedish Dictionary - krökla

Meaning of Old Swedish word "krökla" (or krøkla) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

krökla (krøkla)
krumstaf, kräkla. ss värdighetstecken för en biskop: biskopsstaf. " lagdhe sin biscops skrwdh som war kröklan oc ringhen oppa warffrw altara" Lg 3: 160. " bort taka then ringhen ällar kryklona ib. tok suarlika ringhen oc kröklona ib. Jfr biskops krökla. - ss värdighetstecken för en abbedissa. abbatissonne wälsignilse oc wigxsle skal warda som sidhwänia är abbatissom, at wighias j sancti benedicti orden, wtan staffwen ällir kröklana oc gulfingrit" Bir 4: 73. ib 5: 21.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so krökla may have also been written as krøkla

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • krykla: -o Bir 5: 21; -ona Lg 3: 160 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᚯᚴᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back