Krokskin

Old Swedish Dictionary - krokskin

Meaning of Old Swedish word "krokskin" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

krokskin
skinn som erlägges som skatt för ett krokland jord? j land thenne skat scullo the göre fore theris kroksin j öe peninga fore hwrt hwit ski Svartb 546 (1483). ib (Skokl) 586. prästä rätten i tawesta land aff hwariom prästa kroken. .. thy spiutä fangh höö j kroksin Beckman Stud 54 (sl. a 1499-t.].

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᚮᚴᛋᚴᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Beckman Stud
N. Beckman, Studier i outgivna fornsvenska handskrifter. 1917. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back