Kröning

Old Swedish Dictionary - kröning

Meaning of Old Swedish word "kröning" (or krøning) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kröning (krøning)
kröning (till konung). BtRK 376 (1501).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kröning may have also been written as krøning

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᚯᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back