Krympa

Old Swedish Dictionary - krympa

Meaning of Old Swedish word "krympa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

krympa
hopdraga ond vätzska ok heet atirdraghir oc kryMPer tungona MP 1: 264. ib 2: 205. hwart thera (näml. finger).. . räkte sik vt oc war ginstan färdhuct badhe at räkkia oc kryMPa Lg 3: 224. Jfr kruMPin.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • krömppa: krömppe MP 2: 205. -ir),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛦᛘᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back