Kulgryta

Old Swedish Dictionary - kulgryta

Meaning of Old Swedish word "kulgryta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kulgryta
gryta utan fötter. 1 par kwlgritor aff xii!UDDA_TECKEN? lispund oc XX SD NS 2: 699 (1413). 11 stora kwlgryte FH 5: vällust. hwi letadhe thu kräselikhet j skapadhom thingom KL 120. " leta kötzsins kräselikhet (deliciosa carnis)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 196. Bil 263. " vordho rike aff hennes kräselighetz dygdh (virtute deliciarum)" MB 2: 360. var j kräslighet ib 361. - njutning, nöje, ljuflighet. min kräselikhet (deliciæ) är at wara mz mannanna sönom Su 79. " mins kärlekx högelika kräselikhet" ib 84. the owermättes kräselikhetzsens synen ib 138. mik tykker som jak nw inbygghiare ware j kräselighetzsins paradyso ib 202. " wälluktande mandragore j kräse ins paradyso" ib 202. " wälluktande mandragore j kräselikhetzsins yrtagardh plantadhe" ib 203. " i tik haffuer iak. .. kräselikhether (delicias)" ib 22. lägh borth alla owerflödogha oc oskälika likamans kräselikheter ib 37. ib 63. - kräslighet, läckerhet. ey täkkes mik oc konungxligha rätther äller kräseligheter MB 2: 200.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -grita.
  • -gryde )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚢᛚᚵᚱᛦᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back