Kumbel

Old Swedish Dictionary - kumbel

Meaning of Old Swedish word "kumbel" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kumbel
(komble), susbst. kummel, om råmärke.? Se K. M: Nielsen, Danske Studier 1941 s. 33 ff. änn war ter och vpsatt stenröse nordna vpå twem stadom som komble wppå tå twem högom stenom nyliare vpsatt, som vatn lende förre warit hade FMU 3: 196 (1440, som avskr.). - pl. ss ortnamn. Se s. Olsson Nordberg, Fornsvenskan i våra latinska originaldiplom före 1300 1: 76.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • *kumble?

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚢᛘᛒᚽᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
➞ See all works cited in the dictionary

Back