Kungöra

Old Swedish Dictionary - kungöra

Meaning of Old Swedish word "kungöra" (or kungøra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kungöra (kungøra)
kungöra, förkunna, tillkännagiva, uppenbara. " jak. .. kungör höwizska oc STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdhligha sySTor sySTer N os til modher oc abbatissam" Abbedval i Vkl 79. tha scal confessor. .. thät walit kungöra til jnte wra ib 94. jntimo. .. openbare the oc kundgöra STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 29 (hand 2) s. 38. her [e]net smalenninge. .. kungiorde om thet arffua schriffte han medh for:ne husrv ragnilde giorth hade STb 3: 416 (1409). SvB 319 (börj. av 1500-t.]. änglomen är !UDDA_TECKEN?: Maria) najtiggareb , , , lönlighin aff prophetomen, kungiordh j judakirkionne (a prophetis oSTensa) SpV 200.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kungöra may have also been written as kungøra

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • kund-.
  • -giordhe. Se Sdw 2: 1254),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚢᚿᚵᚯᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Abbedval i Vkl
Ordning vid abbedisseval i Vadstena kloster. I Småst på Fsv.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back