Kuvul

Old Swedish Dictionary - kuvul

Meaning of Old Swedish word "kuvul" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kuvul
kapuschong; kåpa med vidfäst kapuschång (tillhörande munk- och nunnedrägten). munkanna kufla KL 105. i egypto lande hafwa alle munka sina kwfla badhe dagh oc naat ib 251. " trwd sin kuwl vndir sina fötir ib 285. munkenom biudz at hafwa kuwlin (cucullam)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 383. " han gang in j natirkiortlenom oc kwfflenom ib 5: 39. fari aff kwfflenom oc lägge han fore sik wppa knän" ib. " thera kwffla skulu oc haffua qwämmerlikin skapnadh oc höffwidzskan, ey off sidher, ällir offwidher wtan matelika til jordhenna, oc engaledhis länger" ib 1032. " then ene abote hafdhe op a swartan kuffuul the andre gra" Fr 3142. " at bära kwffuel oc kappo" Su 151. " hans gango KLädhe war en kuwel oc en kiortil" Lg 3: 203. han !UDDA_TECKEN?: herra abota) haffuer fyrä scapplara och fyra kuffla KLemming. 1868--73.">AS 59. " systrana gangKLädhe skulu wara. .. een kiortil af graat watmale oc een kwghul oc ärmane af kwghlenom skullu ey länger räkkkya än ytarst vppa längsta fingrith" VKR 57. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 10. alle prästene oc brödrene magho hafua. .. een kiortel af graa watmale oc en kughul af graa watmale oc hättan wari sömadh vidh kughulin oc offuer kughulin een mantol af graa watmale VKR 70. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 24. ffocarij sculu ekke hafua kufla vtan mantolin vtan ofuir kiortelin VKR 3. ib 58, 66. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 19, 101. Lgren. 1875.">LfK 14.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • kuwl.
 • kughul.
 • kwghul.
 • kwffwol LfK 14.
 • kwfful Bir 4: 10. kuwel. kwffuel. kwffwel LfK 14.
 • kuwlin.
 • kughulin.
 • kwffuolen Bir 4: 24. kwffwolin ib 19.
 • kwfflenom.
 • kwghlenom.
 • kuflar.
 • kufflar) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚢᚠᚢᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

AS
Ur en Antecknares Samlingar. Utg. af G. E. Klemming. 1868--73.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back