Kyndogher

Old Swedish Dictionary - kyndogher

Meaning of Old Swedish word "kyndogher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kyndogher Old Swedish word can mean:

kyndogher
1) kunnig, kännande, erfaren. alle the som ey kyndoge waro vppa (noverant) cananeorum STridher äller örlöge MB 2: 74. STyremen. .. som kynnoge wore i ledhen tiith FH 7: 66 (1505).
kyndogher
2) slug, fyndig. calidus, kynogher STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU 1. " thu skalt swa wara kindogh at thu wardher ey syndogh (sic eris aSTutus quod non delicta sectus)" GO 910. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 182. kyndigh ordh MD 97. " them skolin j dräpa mz nokre kyndoghe liST" ST 323.
kyndogher
3) näsvis, fräck? almenningis qvinna är kyndogh ok diärff j ordhom (proax in verbis) Bir 3: 27. - Jfr for-, ful-kyndogher.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • kynoger.
  • kynogher.
  • kindogher.
  • kyndigheter )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛦᚿᚦᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back