Laggare

Old Swedish Dictionary - laggare

Meaning of Old Swedish word "laggare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

laggare
laggare, person som tillverkar laggkärl. ss binamn. Se SDw 2: 1256. " laurinz laggare" RP 2: 70 (1385). SD NS 3: 454 (1419). ATb 1: 203 (1464) , 2: 45 (1474). Kumla kyrkas rb 92 (1509).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • lag(g)ere STb 5: 171 (1517). ib.
  • lagger Stock Skb 62 (1517-18). lakkgare ATb 2: 358 (1489) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚵᚵᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Kumla kyrkas rb
Kumla kyrkas räkenskapsbok 1421--1590. Utg. av J. L:son Samzelius. 1946.
RP
Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade med angifvande af innehållet. 1, 2. 1866--68.
➞ See all works cited in the dictionary

Back