Lagha

Old Swedish Dictionary - lagha

Meaning of Old Swedish word "lagha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lagha
2) laga, ställa, ställa till, foga, ordna, inrätta. han lagade oc ordinerade xxvj skockar och härar Troj 122. - lämpa, avpassa. laghes oketh swa ath the dragha mädh halsenom oc ey mädh hornommen PMSkr 196. thär the (ɔ hönsen) skwlw ätha aff laghes swa ath enasth kan hoffwedhen jn komma ib 253. ib 311, 339, 506, l509, 552. hörens. .. före huad stycket gelder de missalibus the som trycktes parisilis pro ecclesia lwndensi at vj motte laga vort kööp ther epter HSH 13: 116 (1524, Brask). SpV 211, 268. " sannelika räddoghin ok kärlekin laghar (componit) fulkomplika sonen äptir fadhirsins wilia" ib 558. - ordna, avtala. om drotning panthasilee krop wardt saa lagad mz philimene oc troyaner ath han skulle ey jordföras foren freden satther war Troj 252. 3) uträtta. swa fara the offta til härra dagha thär the skwllo rikesens ärande lagha PMskr 193. 4) laga, reparera. gaffz vj mark timbermennene för trysser the lagade pa Sudermalm Stock Skb 75 (1518) (möjl. att föra till 2). per bok ij öre; the lagede ene bysse i skultes grendh ib 160 (1520).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • laga.
  • -adhe.
  • supin.
  • lagit HSH 13: 40 (1524? Brask)),
  • *lagha sik , lämpa sig anpassa sig. i speghlenom synis ok thäns biläte, som ser j honom. .. thog likowäl fästir thän som seer j spegillin, sina syn oppa thz han astwndar, ok thär äpthir laghar han sik inwärtis (ad id quod appetit intuentis informatur aspectus) SpV 5. " jnbediencia är ilhärdogha hoxins hardhet, ey sik lagha wilande äpthir formanzsins bwdh" ib 141. ib 189.
  • *lagha tilsaman , föra tillsamman. takes fira äller fäm färska qwista aff manskona winträ. .. oc lages täth til samman PMSkr 321.
  • *lagha um , anbringa omkring, svepa om. sannelika tha synis thu lagha om tik badhalakaneth (theristra corpori coaptare videris) SpV 121. - Jfr af-, for-, til-lagha.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚵᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back