Lägha

Old Swedish Dictionary - lägha

Meaning of Old Swedish word "lägha" (or lægha) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lägha Old Swedish word can mean:

lägha (lægha)
1) liggande. " swa länge skal sofwas at kroppin af lägho ledhis" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 129. haffdo the ther skamma lägho (lågo el. voro lägrade der kort tid) RK 1: 2652.
lägha (lægha)
2) läge. " swa goot gooz ok j swa godha legho" FH 6: 17 (1447). - Jfr aterlägha.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so lägha may have also been written as lægha

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᚵᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
➞ See all works cited in the dictionary

Back