Laghfylghia

Old Swedish Dictionary - laghfylghia

Meaning of Old Swedish word "laghfylghia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

laghfylghia
lagligen förfara med. at laghfölghia ok sälia hans tompt SJ 5 (1422). " greghers rymelandz huss, hulkit som laghlica war upbudhit ok heembudhit, laghfölght ok skattat aff skyldenäranna wäghan" ib 52 (1433). " the hade then forscrifna gardh laghfölgdh oc fornempdom andris hembudhit" ib 137 (1455). " thet är mit retta fäderne oc möderna oc lachfolgt meth allen ret" ib 382 (1471). thet (köpet) är laghföld oc lagstandet effter sueriges lagh ib 348 (1468).

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚵᚼᚠᛦᛚᚵᚼᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Back