Laghgöra

Old Swedish Dictionary - laghgöra

Meaning of Old Swedish word "laghgöra" (or laghgøra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

laghgöra (laghgøra)
lagligen göra, fullgöra i lag föreskrivna formaliteter, särsk i fråga om överlåtelse av egendom; lagligne överlåta. Se Sdw 2: 1256. pedher swensson laghgiordhe thette sylff vppa for ⁿᵉ olaff nielsson)s) wegna ATb 3: 15 (1493). " han hade lag iort een trä gaard som han haffde till pant aff niels skobo för vij mark peninga" ib 97 (1499).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so laghgöra may have also been written as laghgøra

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • lag-.
  • -giordhe.
  • -giort )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚵᚼᚵᚯᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back