Läghil

Old Swedish Dictionary - läghil

Meaning of Old Swedish word "läghil" (or læghil) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

läghil (læghil)
lägel, kagge, aflångt kärl. loth göra hwariom thera eeth baswn j sina höghro hand oc een toman läghil (lechelin; Vulgata, hvarifrån STället är hämtadt, har lagenas; motsvarande STälle MB 2: 90 " har en thoma flaska ällir eth tompt kar j the winSTro " ST 347. j hwariom lägheno war een brinnande lampa ib. " j par læglæ" STergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.">BYH 1: 166 (1357). " eth par läghla" SD NS 1: 514 (1405). LB 4: 346. Jfr byrdha-, redhs-, spisläghil.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so läghil may have also been written as læghil

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᚵᚼᛁᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back