Laghlika

Old Swedish Dictionary - laghlika

Meaning of Old Swedish word "laghlika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

laghlika
lagligen, lagenligt, rätteligen. " till thäs thet varþer laghleka ördelät" SD 5: 280 (1344). " vm han warþer þär laghlikä till wnnin" ib 375 (1344, nyare afskr.). ib 376, 6: 6 (1348). thetta godzet haffuer iak laglika salt ib NS 1: 13 (1401, nyare afskr.). ib 6 (1401) o. s. v. BSH 2: 39 (1396). " vm thesse min nya brudh är laglika (legitime) min" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 103. VKR 71. MB 2: 53, 107. Lg 3: 565. " laghlica stridha" KL 207. Jfr olaghlika.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • laghleka SD 5: 280 (1344). lagleka ib NS 2: 74 (1408).
  • laghligha ib 1: 149 (1402).
  • lagligha MB 2: 53.
  • lagliga Lg 3: 565 ; MB 2: 107.
  • laghlegha FH 3: 97 (1447).
  • lagliger SD NS 1: 519 (1406).
  • laglighan SJ 407 (1473). " lagligan ib 361 (1469), (1474), 403 (1473), 408 (1474). laghelich" BSH 3: 168 (1466, samt. afskr.)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚵᚼᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back