Läghlika

Old Swedish Dictionary - läghlika

Meaning of Old Swedish word "läghlika" (or læghlika) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

läghlika (læghlika)
lägligt, lämpligt. swa godt godz, som honom swa läglika ligger SD NS 1: 109 (1402, nyare afskr.). ib 498 (1405). BYH 1: 187 (1381, nyare afskr.) , 195 (1385). FH 3: 20 (1442), 22 (1442) o. s. v.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so läghlika may have also been written as læghlika

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • läglika.
  • läghligha FH 3: 20 (1442), 22 (1442) o. s. v. läghelika BYH 1: 187 (1381, nyare afskr.). läghelica ib 195 (1385).
  • legelicha SD NS 1: 498 (1495)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᚵᚼᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back