Laghlikhet

Old Swedish Dictionary - laghlikhet

Meaning of Old Swedish word "laghlikhet" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

laghlikhet
2) lagenlig förmån? om prestens sätrij j akas oc om tess tillighwr (i) aker, äng, skog, wtmark och fiskewatn och om all androm laglighet som bönder pläga göre syne kirkiherrer her i landit Svartb 546 (1483). " brvka oc niwtha all laghlighet som anderstadz sidhw'nie är öffuer alt landit ib. ib. "

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • laglig- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚵᚼᛚᛁᚴᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back