Läghra

Old Swedish Dictionary - läghra

Meaning of Old Swedish word "läghra" (or læghra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

läghra (læghra)
lägra, inqvartera. "vi haffue legred folkit ij thenne ij (2) bir" BSH 5: 156 (1507).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so läghra may have also been written as læghra

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • legra. -adhe, -at),
  • läghra sik , lägra sig, slå läger. tha sik hafdhe läghrat thän här Fr 473. läghradho sik alle ther Al 5661. ib 928. RK 2: 4189. refl.
  • läghras , lägra sig, slå läger. Al 5618. Jfr beläghra, äfvenson lighra.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᚵᚼᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back