Laghþing

Old Swedish Dictionary - laghþing

Meaning of Old Swedish word "laghþing" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

laghþing
lagting, laga ting, ordinarie ting. - laga ting som af lagmannen hålles med landskapets inbyggare. quod ego. .. in placito dicto laghtingh post michaelis constitutus. .. ezstridi. .. omnia bona. .. per mortem rangburgis. . ad ipsam jure hreditario legitime deuolutura. .. adiudico SD 6: 142 (1349; utf. af lagmannen i Östergötland). constare volumus. .. petrum de fornhusum filio suo. .. erico. .. duas curias suas skænningie nordan aa sitas et omnia predia sua in høklinge. .. in communi placito, dicto laghtyng, et postea in presencia nostra. .. legitime contuisse ib 3: 204 (1315; utf. af lagmannen i Östergötland). quod alicca albriczdottor. in pretorio dicto laghthing. .. manifestauit et recognouit, se filio suo johanni agrum quendam. .. contulisse ib 4: 282 (1332; utf. i Linköping). wreta closters dombref som thet fik i fiordh i lyncöpunge vppa laghtingit vppa sancte agnetis dagh BYH 1: 248 (1446). - (?) a placito dicto laghthiug proximo precedente festum sancti johannis baptiste SD 3: 521 (1321; från Småland). ib 4: 232 (1331; från Småland). attento quod predicti dominus karolus et laurencius in primo lagali placito dicto laghting aut palcito prouincali secundum leges sibi vendicerat !UGSsvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDA_TECKEN?: vindicent] predia supradicta (gods i Skrumstad och Åby, åtminstone det förra beläget i Nerike) ib 5: 641 (1347, nyare afskr.). engin wilde ther mote wädhia älla wilde lata sina bewisning fore komma, antiggia vppa laghthing, landzthing älla heratzthing SD NS 1: 427 (1405; från Östergötland). antiggia vppa lagthing landzthing älla häartatzthing älla nokor stadz ib 438 (1405; från Östergötland). ib 440 (1405, nyare afskr.; från Östergötland), 2: 219 (1409, nyare afskr.; från Östergötland). - af häradshöfdingen hållet laga ting. tha lag ting war i malunge GSsvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DD 1: 74 (1417, nyare afskr.). ib 109 (1459), 122 (1468), 135 (14859. tha laghtingh hiölz ij mora sokn j strandgyggia sextunge ib 92 (1440). thenne for:de landzmanamän fingo aldre afsägha laghligha oppa lagthingom eller häratztingom som laghen wtuisa ib 95 (1442, nyare afskr.). tha jak !UGSsvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDA_TECKEN?: jngell jönisson heridzhöffdhinghe j dala) lagthingh hiolt met almoghanom vidh syöö j leghsandh sokn ib 105 (1450). ib 112 (1462). " tha jak !UGSsvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDA_TECKEN?: jönisson härizhöffdinge j dala) lagtingh hiolt mz almagnom j mora sokn j klokare gardin" ib 106 (1457). ib 111 (1459, afskr.). tha som jach !UGSsvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDA_TECKEN?: jngel jönisson riGSsvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDare och häredz höffdinghe j dala) laghtingh hiölth i husaby klokkare godhe ib 2: 16 (1472). " then tijdh wij !UGSsvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDA_TECKEN?: nigels cristiernsson riGSsvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDer oc höffwitzman pa wästrararos oc dala och jngäl iensson riGSsvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDer oc härätzdom haffuande j dala) laghting hwldom j twna sokn j dala" ib 13 (1459). " söker eig husbonden vt för:de saaköre innan thomamesso, söke tha häradzhöfdingen a laghtingom effter jwl" GS 57 (1474). Jfr lagha þing.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -thyng )
  • laghthinga timar ,
  • laghþings manadagher
  • lagdhingsmanadager )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚵᚼᚦᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back