Läkiare

Old Swedish Dictionary - läkiare

Meaning of Old Swedish word "läkiare" (or lækiare) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

läkiare (lækiare)
läkare. "varo GOþe lächiara" Lg.">Bu 513. " hon forgiorþe rikt fäþärne for läkedom a heþua läkera ib. likamans läkiara the blyghias widh sit naMPn, för än the nima gräsanna krapt, o än mvho the meer blyghias, som wilia wara siäla läkiara, oc kunne ey wars herra Lg.">Budhordha krapt, oc the häLgho script" MB 1: 291. huar siukir man är j huseno vm mästirlikin läkiare jngaar til hans vnDirstar han rasKLica aff yttro teknomen siuka manzsins siukdom KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 269. " jak är swa som GOdhir läkiare ok yrta blandare" ib 3: 127. the sökia opta. .. läkiarins hws ib. " hans doctores som kKLemming. 1862.">Allas meDici ällar natwrlika läkiara" Lg 3: 314. thu äst läkiare (meDicus) ok wilt hawa vtwKLemming. 1862.">Aldan kost KL 79. " KLemming. 1862.">Alexander badh philipnum kKLemming. 1862.">Alla sin läkiar mäster fore KLemming. 1862.">Alla (vocavit ad se meDicum Suum nomine Philippum. .. erat. .. meDicus ille. .. in omni arte meDicinæ perfectus)" KLemming. 1862.">Al 2566. Lg.">Bil 109, 215, 255, 426, 605. MB 1: 453. GO 653. KL 362, 365. MP 1: 26. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 351, 396, 397 398, 2: 175, 5: 46. KLemming. 1862.">Al 2469, 9953. Su 224. Di 261. - Jfr himirikis-, sara-, siäla-läkiare, äfvensom läkir.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so läkiare may have also been written as lækiare

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • lächiare Di 261 ;
  • -a Bu 513.
  • läkäre Bil 605 ;
  • -en MP 1: 26.
  • läkere: -a Bu 513.
  • lekare: lekara Su 224. läkiar (ack.) Al 2566),
  • läkiara bok ,
  • läkiara fä
  • läkäris- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᚴᛁᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back