Läkirska

Old Swedish Dictionary - läkirska

Meaning of Old Swedish word "läkirska" (or lækirska) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

läkirska (lækirska)
läkerska. " them som sywke ärw äST thu läkerska" JMÖ 102. STb 4: 51 (1505). sades, at läkeskan skla förnöie then swennen iiiɉ mark för then lekedom han köptä aff henne ib 277 (1512). JSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPs 23. ss tillnamn. jöns kadrin lekerska SSkb 249 (1507-08).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so läkirska may have also been written as lækirska

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • läkerska.
  • läkärska.
  • lekerska. lecherske),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᚴᛁᚱᛋᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
SSkb
Stockholms Stads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb
➞ See all works cited in the dictionary

Back